Web
 Analytics
Cổ phiếu AEONTS - (SET) | AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 03:05:41)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 204.00
Price
-8.00 (-3.77%)
Day Change
THB 204.00 >> N/A

AEONTS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
35
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
35
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
28
GREAT
  Price 204.00
  PBV / Sector
2.46 / 3.06
  Earning Per Share 4.04
  PE / Sector
14.32 / 16.43
  PEG or PE/Growth / Sector
-3.07 / -1.35
  Average 1M Daily Value
1,665.92 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,364.15 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
29.72 / 35.95
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
25.12 / 27.99
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
5.89 / 1.89
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.74 / 5.03
  ROA Average (%) / Sector
3.89 / 4.58
  ROA Change Average (%) / Sector
1.08 / 0.33
GOOD
  ROE (%) / Sector
26.49 / 16.55
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
22.39 / 15.74
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
4.00 / 2.54
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
2.45 / 0.52
  Dividend Average (%) / Sector
2.71 / 1.89
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.87 / 1.74
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 03:13:05
  SymbolAEONTS
  NameAEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
  SectorConsumer Finance
  MarketSET
  Listed Shares250.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.05 M / 0.04 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks