Web
 Analytics
Cổ phiếu AEONTS - (SET) | AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 114.00
Price
1.00 (0.88%)
Day Change
THB 113.00 >> N/A

AEONTS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score35
  Magic Formula Rank by ROA
4
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
4
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
24
GREAT
  Price 113.00
  PBV / Sector
1.94 / 2.01
  Earning Per Share 2.12
  PE / Sector
8.03 / 8.26
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-6.13 / -0.81
  Average 1M Daily Value
99.88M
  Average 1W Daily Value
173.48M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.59 / 34.45
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
23.50 / 27.72
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
2.77 / 0.08
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.98 / 4.89
  ROA Average (%) / Sector
3.41 / 4.54
  ROA Change Average (%) / Sector
0.59 / -0.01
  ROE (%) / Sector
10.11 / 15.63
  ROE Average (%) / Sector
18.29 / 16.22
  ROE Change Average (%) / Sector
-1.64 / 1.55
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
4.42 / 4.66
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.11 / 3.02
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.94 / 1.72
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolAEONTS
  NameAEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
  SectorConsumer Finance
  MarketSET
  Listed Shares250.00M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 28,250.00M / 26,720.15M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks