Web
 Analytics
Cổ phiếu BEM - (SET) | Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 8.20
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

BEM Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate1.11 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score59
  Magic Formula Rank by ROA
467
  Magic Formula Rank by ROE
467
  Magic Formula Rank by ROIC
471
  Price 8.20
  PBV / Sector
3.29 / 2.06
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
68.33 / 41.37
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.06 / -0.76
  Average 1M Daily Value
392.04 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
406.18 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận70%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.68 / 16.91
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
24.79 / 19.81
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
13.18 / 3.57
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.52 / 3.32
  ROA Average (%) / Sector
2.87 / 4.28
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.56 / -0.50
  ROE (%) / Sector
5.89 / 7.43
  ROE Average (%) / Sector
11.14 / 11.07
  ROE Change Average (%) / Sector
5.56 / -2.68
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.22 / 2.45
  Dividend Average (%) / Sector
1.41 / 3.38
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.43 / 0.72
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolBEM
  NameBangkok Expressway and Metro Public Company Limited
  SectorTransportation Infrastructure
  MarketSET
  Listed Shares15,285.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.13 M / 0.04 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks