Stock Check  (Updated: 2020-08-08 04:50:43)

Chonburi Concrete Product Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.52
Price
-0.01 (-1.89%)
Day Change
THB 0.52 >> N/A

CCP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score26
  Magic Formula Rank by ROA
366
  Magic Formula Rank by ROE
366
  Magic Formula Rank by ROIC
345
  Price 0.52
  PBV / Sector
1.08 / 1.23
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
13.90 / 12.53
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.06 / 0.21
  Average 1M Daily Volume
55.26M
  Average 1W Daily Volume
48.03M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
5.56 / 9.59
  NPM Average (%) / Sector
0.92 / 5.49
  NPM Change Average (%) / Sector
1.49 / 2.92
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.39 / 6.68
  ROA Average (%) / Sector
1.82 / 4.47
  ROA Change Average (%) / Sector
1.01 / 1.59
GOOD
  ROE (%) / Sector
12.01 / 12.82
  ROE Average (%) / Sector
1.78 / 8.91
  ROE Change Average (%) / Sector
4.27 / 2.23
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
1.92 / 5.09
  Dividend Average (%) / Sector
2.44 / 3.63
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.13 / 2.64
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 04:55:53
  SymbolCCP
  NameChonburi Concrete Product Public Company Limited
  SectorConstruction Materials
  MarketSET
  Listed Shares2,768.03M
  Par Value0.25
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,439.38M / 59,240.86M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks