Web
 Analytics
Cổ phiếu DRT - (SET) | Diamond Building Products Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 03:35:41)

Diamond Building Products Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 6.05
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 6.05 >> N/A

DRT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng63%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
46
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
46
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
52
GOOD
  Price 6.05
  PBV / Sector
2.80 / 1.50
  Earning Per Share 0.13
  PE / Sector
9.87 / 11.31
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
3.37 / 0.55
  Average 1M Daily Value
4.00 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.61 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.14 / 10.70
  NPM Average (%) / Sector
10.46 / 7.14
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
2.92 / 0.42
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.01 / 7.53
  ROA Average (%) / Sector
10.36 / 6.01
  ROA Change Average (%) / Sector
3.87 / -0.60
GREAT
  ROE (%) / Sector
23.71 / 17.11
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
22.12 / 13.30
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
8.81 / -1.24
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
3.31 / 4.50
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.72 / 3.54
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.07 / 1.74
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 03:43:07
  SymbolDRT
  NameDiamond Building Products Public Company Limited
  SectorConstruction Materials
  MarketSET
  Listed Shares947.96 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 5735.1689 / 0.07 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks