Web
 Analytics
Cổ phiếu EASTW - (SET) | Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 04:50:51)

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 9.35
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 9.35 >> N/A

EASTW Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score23
  Magic Formula Rank by ROA
275
  Magic Formula Rank by ROE
275
  Magic Formula Rank by ROIC
290
  Price 9.35
  PBV / Sector
1.43 / 2.17
GOOD
  Earning Per Share 0.09
  PE / Sector
17.09 / 15.20
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.82 / 3.55
  Average 1M Daily Value
8.93M
  Average 1W Daily Value
5.56M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
15.05 / 46.16
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
24.40 / 55.28
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-9.02 / 29.15
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.72 / 4.65
  ROA Average (%) / Sector
4.51 / 5.15
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.44 / -0.03
  ROE (%) / Sector
5.48 / 12.32
  ROE Average (%) / Sector
10.26 / 16.00
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.86 / -0.39
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
4.49 / 5.36
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.19 / 4.20
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.27 / 1.21
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 04:56:00
  SymbolEASTW
  NameEastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
  SectorWater Utilities
  MarketSET
  Listed Shares1,663.73M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 15,555.83M / 26,932.28M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks