Stock Check  (Updated: 2020-07-04 04:50:37)

THB 5.95
Price
0.00 (0%)
Day Change
THB 5.95 >> N/A

GOLDPF Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
385
  Magic Formula Rank by ROE
385
  Magic Formula Rank by ROIC
398
  Price 5.95
  PBV / Sector
0.62 / 0.93
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
16.09 / 14.87
  PEG or PE/Growth / Sector
0.57 / -0.25
GOOD
  Average 1M Daily Volume
5026.00
  Average 1W Daily Volume
2525.00
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
82.23 / 27.37
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
71.95 / 30.29
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
6.54 / -9.77
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.06 / 3.60
  ROA Average (%) / Sector
2.39 / 3.75
  ROA Change Average (%) / Sector
0.19 / -2.04
  ROE (%) / Sector
3.10 / 7.34
  ROE Average (%) / Sector
3.14 / 7.55
  ROE Change Average (%) / Sector
0.59 / -4.23
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
6.39 / 5.26
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
5.43 / 4.75
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.32 / 0.44
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 04:55:49
  SymbolGOLDPF
  NameGold Property Fund Lease Hold
  SectorCapital Markets
  MarketSET
  Listed Shares206.00M
  Par Value9.63
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,225.70M / 10,913.86M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks