Web
 Analytics
Cổ phiếu GPI - (SET) | Grand Prix International Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 03:56:18)

Grand Prix International Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 1.38
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 1.38 >> N/A

GPI Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
268
  Magic Formula Rank by ROE
268
  Magic Formula Rank by ROIC
274
  Price 1.38
  PBV / Sector
1.04 / 1.13
GREAT
  Earning Per Share 0.31
  PE / Sector
34.02 / 7.07
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.45 / -0.03
  Average 1M Daily Value
0.65 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.87 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
42.23 / 31.42
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
21.52 / 11.37
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.85 / 15.21
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
52.78 / 8.92
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
18.80 / 3.60
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-5.66 / -1.82
  ROE (%) / Sector
103.29 / 20.77
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
38.69 / 5.92
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-24.79 / 18.72
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
7.97 / 3.86
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.58 / 3.05
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
9.78 / 2.94
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:08:01
  SymbolGPI
  NameGrand Prix International Public Company Limited
  SectorMedia
  MarketSET
  Listed Shares600.00 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 828.00 M / 3,185.26 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks