Stock Check  (Updated: 2020-08-08 04:50:43)

IFS Capital (Thailand) Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.40
Price
-0.04 (-1.64%)
Day Change
THB 2.40 >> N/A

IFS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng57%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score16
  Magic Formula Rank by ROA
86
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
86
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
113
  Price 2.40
  PBV / Sector
0.80 / 0.89
GREAT
  Earning Per Share 0.07
  PE / Sector
6.71 / 12.39
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.31 / -0.17
  Average 1M Daily Volume
0.62M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.43M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
35.32 / 22.30
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
39.40 / 33.52
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
14.47 / -11.18
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.02 / 2.35
  ROA Average (%) / Sector
4.31 / 3.79
  ROA Change Average (%) / Sector
1.15 / -1.41
GOOD
  ROE (%) / Sector
8.86 / 5.72
  ROE Average (%) / Sector
12.43 / 10.20
  ROE Change Average (%) / Sector
4.23 / -2.19
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
10.00 / 5.54
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.12 / 4.24
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.71 / 0.40
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-08 04:55:53
  SymbolIFS
  NameIFS Capital (Thailand) Public Company Limited
  SectorDiversified Financial Services
  MarketSET
  Listed Shares493.50M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,184.40M / 809.06M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks