Web
 Analytics
Cổ phiếu IFS - (SET) | IFS Capital (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-22

Stock Check  (Updated: 2021-01-22 03:35:43)

IFS Capital (Thailand) Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.62
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 2.62 >> N/A

IFS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng57%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
93
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
93
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
112
  Price 2.62
  PBV / Sector
0.87 / 1.50
GREAT
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
8.60 / -0.48
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.27 / 2.37
  Average 1M Daily Value
0.94 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.54 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.53 / 29.23
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
36.44 / 36.32
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
14.47 / -7.76
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.42 / 3.76
  ROA Average (%) / Sector
3.99 / 4.49
  ROA Change Average (%) / Sector
1.15 / -0.51
GOOD
  ROE (%) / Sector
4.57 / 7.10
  ROE Average (%) / Sector
11.57 / 10.10
  ROE Change Average (%) / Sector
4.23 / -0.91
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.57
  Dividend Average (%) / Sector
4.12 / 2.38
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.99 / 1.37
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-22 03:43:17
  SymbolIFS
  NameIFS Capital (Thailand) Public Company Limited
  SectorDiversified Financial Services
  MarketSET
  Listed Shares493.50 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1292.9699 / 1986.17
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks