Web
 Analytics
Cổ phiếu JCT - (SET) | Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Jack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 81.25
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

JCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score12
  Magic Formula Rank by ROA
177
  Magic Formula Rank by ROE
177
  Magic Formula Rank by ROIC
196
  Price 81.25
  PBV / Sector
0.92 / 0.92
GREAT
  Earning Per Share 1.32
  PE / Sector
16.28 / 16.28
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.63 / -0.63
  Average 1M Daily Value
0.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.03 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.05 / 9.05
  NPM Average (%) / Sector
9.94 / 9.94
  NPM Change Average (%) / Sector
0.40 / 0.40
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.35 / 4.35
  ROA Average (%) / Sector
4.81 / 4.81
  ROA Change Average (%) / Sector
0.56 / 0.56
  ROE (%) / Sector
6.02 / 6.02
  ROE Average (%) / Sector
7.39 / 7.39
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.53 / -0.53
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
4.31 / 4.31
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.67 / 4.67
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.39 / -0.39
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolJCT
  NameJack Chia Industries (Thailand) Public Company Limited
  SectorHousehold Products
  MarketSET
  Listed Shares13.50 M
  Par Value10.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1096.8750 / 1096.88
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks