Stock Check  (Updated: 2020-08-13 04:50:44)

THB 42.75
Price
+2.50 (+6.21%)
Day Change
THB 42.75 >> N/A

MAKRO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score30
  Magic Formula Rank by ROA
257
  Magic Formula Rank by ROE
257
  Magic Formula Rank by ROIC
209
  Price 42.75
  PBV / Sector
10.01 / 4.48
  Earning Per Share 0.25
  PE / Sector
32.05 / 21.71
  PEG or PE/Growth / Sector
3.80 / 0.24
  Average 1M Daily Volume
1.85M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
2.56M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
2.30 / 5.04
  NPM Average (%) / Sector
2.97 / 4.92
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.25 / -0.21
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.72 / 6.42
  ROA Average (%) / Sector
7.93 / 6.78
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.74 / -1.22
  ROE (%) / Sector
21.20 / 16.11
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
31.24 / 18.54
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-6.14 / -4.38
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
1.31 / 4.36
  Dividend Average (%) / Sector
2.46 / 3.96
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.68 / 0.77
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 04:55:54
  SymbolMAKRO
  NameSiam Makro Public Company Limited
  SectorFood and Staples Retailing
  MarketSET
  Listed Shares4,800.00M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 205,200.00M / 162,783.70M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks