Web
 Analytics
Cổ phiếu MFC - (SET) | MFC Asset Management Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-12-05

Stock Check  (Updated: 2020-12-06 03:56:18)

MFC Asset Management Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 14.20
Price
-0.10 (-0.70%)
Day Change
THB 14.20 >> N/A

MFC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
115
  Magic Formula Rank by ROE
115
  Magic Formula Rank by ROIC
117
  Price 14.20
  PBV / Sector
1.76 / 0.89
  Earning Per Share 0.30
  PE / Sector
13.49 / 0.12
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.62 / -0.20
  Average 1M Daily Value
0.28 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.20 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.71 / 50.31
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
17.09 / 28.52
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-6.38 / -17.89
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.99 / 5.08
  ROA Average (%) / Sector
8.58 / 3.99
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.81 / -3.27
  ROE (%) / Sector
15.08 / 9.87
  ROE Average (%) / Sector
13.09 / 8.32
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.81 / -6.34
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
7.04 / 4.22
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.41 / 4.49
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.48 / -0.49
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-12-06 04:08:01
  SymbolMFC
  NameMFC Asset Management Public Company Limited
  SectorCapital Markets
  MarketSET
  Listed Shares125.62 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 1,783.74 M / 8,917.81 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks