Web
 Analytics
Cổ phiếu NOK - (SET) | Nok Airlines Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 03:30:58)

Nok Airlines Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.59
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
THB 0.59 >> N/A

NOK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.59
  PBV / Sector
-0.97 / 0.00
  Earning Per Share -0.21
  PE / Sector
-0.41 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.04 / N/A
  Average 1M Daily Value
0.08 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.05 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-102.23 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
-30.73 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
3.75 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-4.19 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
-17.28 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
16.53 / 0.00
GREAT
  ROE (%) / Sector
-4.99 / 0.00
  ROE Average (%) / Sector
-180.59 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
295.14 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 03:30:58
  SymbolNOK
  NameNok Airlines Public Company Limited
  SectorAirlines
  MarketSET
  Listed Shares3,729.19 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignC
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2,200.22 M /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks