Web
 Analytics
Cổ phiếu PYLON - (SET) | Pylon Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 03:05:37)

THB 3.94
Price
-0.06 (-1.50%)
Day Change
THB 3.94 >> N/A

PYLON Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
58
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
58
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
64
GOOD
  Price 3.94
  PBV / Sector
2.90 / 1.87
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
11.93 / 16.25
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
17.42 / 0.60
  Average 1M Daily Value
5.42 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2.37 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
7.83 / 8.42
  NPM Average (%) / Sector
14.24 / 5.29
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.58 / -3.33
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.20 / 3.29
  ROA Average (%) / Sector
9.49 / 5.03
  ROA Change Average (%) / Sector
2.11 / -1.31
GREAT
  ROE (%) / Sector
4.94 / 10.24
  ROE Average (%) / Sector
18.76 / 11.75
  ROE Change Average (%) / Sector
8.38 / -2.71
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.55
  Dividend Average (%) / Sector
2.25 / 1.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.38 / 2.36
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 03:13:10
  SymbolPYLON
  NamePylon Public Company Limited
  SectorConstruction and Engineering
  MarketSET
  Listed Shares749.87 M
  Par Value0.50
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 2954.5012 / 3732.75
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks