Stock Check  (Updated: 2020-07-04 04:50:37)

Rojana Industrial Park Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 4.56
Price
0.00 (0%)
Day Change
THB 4.56 >> N/A

ROJNA Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score29
  Magic Formula Rank by ROA
377
  Magic Formula Rank by ROE
377
  Magic Formula Rank by ROIC
388
  Price 4.56
  PBV / Sector
0.71 / 0.00
GREAT
  Earning Per Share -0.40
  PE / Sector
14.89 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.44 / N/A
  Average 1M Daily Volume
4.10M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
1.85M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-24.90 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
2.14 / 0.00
  NPM Change Average (%) / Sector
11.32 / 0.00
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.53 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
2.32 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
0.91 / 0.00
  ROE (%) / Sector
-15.16 / 0.00
  ROE Average (%) / Sector
2.69 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
9.25 / 0.00
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
8.77 / 0.00
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.72 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.68 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 04:55:49
  SymbolROJNA
  NameRojana Industrial Park Public Company Limited
  SectorElectric Utilities
  MarketSET
  Listed Shares2,020.46M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 9,213.31M /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks