Web
 Analytics
Cổ phiếu SHREIT - (SET) | Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-02-27

Stock Check  (Updated: 2021-02-27 03:35:54)

Strategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 2.82
Price
-0.02 (-0.70%)
Day Change

SHREIT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 2.82
  PBV / Sector
0.39 / 0.86
GREAT
  Earning Per Share -0.29
  PE / Sector
-2.17 / 18.66
  PEG or PE/Growth / Sector
0.01 / -0.08
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.07 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.04 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-809.45 / 71.09
  NPM Average (%) / Sector
-161.44 / 61.83
  NPM Change Average (%) / Sector
-39.28 / 0.42
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.64 / 3.89
  ROA Average (%) / Sector
0.31 / 3.68
  ROA Change Average (%) / Sector
2.20 / 0.74
GREAT
  ROE (%) / Sector
-15.46 / 7.52
  ROE Average (%) / Sector
-3.97 / 6.38
  ROE Change Average (%) / Sector
-4.38 / 0.74
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 5.41
  Dividend Average (%) / Sector
0.82 / 4.89
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.12 / 0.95
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-02-27 03:35:54
  SymbolSHREIT
  NameStrategic Hospitality Extendable Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust
  SectorEquity Real Estate Investment Trusts (REITs)
  MarketSET
  Listed Shares352.84 M
  Par Value9.68
  Calculated FromQuarter
  SignNP
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 994.9995 / 7392.64
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks