Web
 Analytics
Cổ phiếu STANLY - (SET) | Thai Stanley Electric Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 03:05:41)

Thai Stanley Electric Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 167.50
Price
-0.50 (-0.30%)
Day Change
THB 167.50 >> N/A

STANLY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng54%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
99
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
99
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
107
  Price 167.50
  PBV / Sector
0.72 / 1.39
GREAT
  Earning Per Share 3.32
  PE / Sector
11.32 / 23.54
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.26 / 1.93
  Average 1M Daily Value
7.27 M
  Average 1W Daily Value
6.19 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận58%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.04 / 8.00
  NPM Average (%) / Sector
11.97 / 6.70
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.32 / -1.61
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.66 / 5.25
  ROA Average (%) / Sector
4.94 / 4.43
  ROA Change Average (%) / Sector
1.81 / -0.96
GOOD
  ROE (%) / Sector
5.68 / 11.87
  ROE Average (%) / Sector
10.24 / 9.75
  ROE Change Average (%) / Sector
2.25 / -4.14
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.93 / 1.18
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.54 / 2.99
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.59 / 1.71
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 03:13:05
  SymbolSTANLY
  NameThai Stanley Electric Public Company Limited
  SectorAuto Components
  MarketSET
  Listed Shares76.63 M
  Par Value5.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.01 M / 7766.45
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks