Web
 Analytics
Cổ phiếu TCAP - (SET) | Thanachart Capital Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 03:05:37)

Thanachart Capital Public Company Limited
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 34.25
Price
-0.25 (-0.72%)
Day Change
THB 34.25 >> N/A

TCAP Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
12
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
12
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
26
GREAT
  Price 34.25
  PBV / Sector
0.57 / 0.81
GREAT
  Earning Per Share 0.61
  PE / Sector
4.71 / 9.97
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.16 / -1.54
  Average 1M Daily Value
250.74 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
238.63 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
34.65 / 25.48
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
61.66 / 35.84
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
119.06 / 5.07
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.57 / 1.00
  ROA Average (%) / Sector
1.24 / 1.29
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.68 / -0.23
  ROE (%) / Sector
5.24 / 6.55
  ROE Average (%) / Sector
6.74 / 10.33
  ROE Change Average (%) / Sector
-7.54 / -3.47
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
3.50 / 0.35
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.56 / 3.08
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.20 / 0.23
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 03:13:10
  SymbolTCAP
  NameThanachart Capital Public Company Limited
  SectorBanks
  MarketSET
  Listed Shares1,165.12 M
  Par Value10.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.04 M / 0.14 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks