Web
 Analytics
Cổ phiếu VNT - (SET) | Vinythai Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Vinythai Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 37.50
Price
0.25 (0.67%)
Day Change

VNT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Xuất sắc (Chất lượng = 92) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

92

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROE đang giảm đáng kể
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.03 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score25
  Magic Formula Rank by ROA
143
  Magic Formula Rank by ROE
143
  Magic Formula Rank by ROIC
171
  Price 37.50
  PBV / Sector
1.99 / 2.01
  Earning Per Share 0.62
  PE / Sector
20.38 / 7.89
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.51 / -0.02
  Average 1M Daily Value
124.46 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
184.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.98 / -39,992.60
  NPM Average (%) / Sector
13.67 / -7,993.78
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
13.23 / -4.44
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.19 / 4.76
  ROA Average (%) / Sector
7.53 / 4.77
  ROA Change Average (%) / Sector
5.35 / -2.65
GREAT
  ROE (%) / Sector
13.29 / 16.06
  ROE Average (%) / Sector
13.47 / 11.16
  ROE Change Average (%) / Sector
11.22 / -12.85
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
2.40 / 3.45
  Dividend Average (%) / Sector
4.32 / 3.56
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.13 / 1.00
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:17
  SymbolVNT
  NameVinythai Public Company Limited
  SectorChemicals
  MarketSET
  Listed Shares1,185.19 M
  Par Value6.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 0.04 M / 0.02 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks