Web
 Analytics
Cổ phiếu VPO - (SET) | Vichitbhan Palmoil Public Company Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:01:31)

Vichitbhan Palmoil Public Company Limited
TYPE: STOCK
MARKET: SET

Compare   Watchlist   Myport
THB 0.85
Price
-0.02 (-2.30%)
Day Change

VPO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.06 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score18
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.85
  PBV / Sector
1.49 / 2.41
GOOD
  Earning Per Share 0.04
  PE / Sector
N/A / 18.71
  PEG or PE/Growth / Sector
0.74 / -0.25
  Average 1M Daily Value
20.33 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
45.16 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật100%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.41 / 11.65
  NPM Average (%) / Sector
-6.68 / 7.17
  NPM Change Average (%) / Sector
11.20 / -1.53
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.91 / 6.26
  ROA Average (%) / Sector
-1.83 / 4.67
  ROA Change Average (%) / Sector
4.32 / -1.29
GREAT
  ROE (%) / Sector
28.46 / 14.87
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
-7.79 / 10.89
  ROE Change Average (%) / Sector
10.47 / -5.30
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.94
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 3.08
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.90
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:01:31
  SymbolVPO
  NameVichitbhan Palmoil Public Company Limited
  SectorFood Products
  MarketSET
  Listed Shares940.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.Baht) / Sector Average 799.0000 / 0.02 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at SetTrade.com
  Full detailsSee at SET.or.th
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at RYT9.com

Top Related Stocks