Web
 Analytics
Cổ phiếu BBW - (SGX) | Azeus Systems Holdings Ltd. - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 10:00:44)

SGD 1.60
Price
0.10 (6.67%)
Day Change
SGD 1.60 >> N/A

BBW Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng67%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
14
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
14
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
16
GREAT
  Price 1.60
  PBV / Sector
0.42 / 0.86
GREAT
  Earning Per Share 0.18
  PE / Sector
2.57 / 5.51
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.12 / 0.11
GREAT
  Average 1M Daily Value
2918.05000000
  Average 1W Daily Value
3700.40000000
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.78 / 9.84
  NPM Average (%) / Sector
0.66 / 1.41
  NPM Change Average (%) / Sector
6.90 / 2.58
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.30 / 5.51
  ROA Average (%) / Sector
-0.04 / 2.21
  ROA Change Average (%) / Sector
11.05 / 5.74
GREAT
  ROE (%) / Sector
19.35 / 17.66
  ROE Average (%) / Sector
2.62 / 4.17
  ROE Change Average (%) / Sector
11.88 / 7.95
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.08
  Dividend Average (%) / Sector
10.57 / 8.13
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
11.29 / 5.90
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 10:06:42
  SymbolBBW
  NameAzeus Systems Holdings Ltd.
  SectorIT Services
  MarketSGX
  Listed Shares30.00 M
  Par Value0.20
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0000 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks