Web
 Analytics
Cổ phiếu BHK - (SGX) | SIIC Environment Holdings Ltd. - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-17

Stock Check  (Updated: 2021-04-17 04:10:32)

SIIC Environment Holdings Ltd.
TYPE: STOCK
MARKET: SGX

Compare   Watchlist   Myport
SGD 0.21
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

BHK Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng39%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.21
  PBV / Sector
0.06 / 0.00
GREAT
  Earning Per Share 0.24
  PE / Sector
0.00 / 0.00
  PEG or PE/Growth / Sector
N/A / N/A
  Average 1M Daily Value
0.44 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.29 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính39%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
10.16 / 0.00
  NPM Average (%) / Sector
11.83 / 0.00
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.79 / 0.00
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.08 / 0.00
  ROA Average (%) / Sector
2.51 / 0.00
  ROA Change Average (%) / Sector
0.80 / 0.00
  ROE (%) / Sector
7.38 / 0.00
  ROE Average (%) / Sector
6.98 / 0.00
  ROE Change Average (%) / Sector
0.12 / 0.00
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
23.52 / 0.00
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
18.49 / 0.00
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
27.02 / 0.00
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-17 04:10:32
  SymbolBHK
  NameSIIC Environment Holdings Ltd.
  SectorWater Utilities
  MarketSGX
  Listed Shares2,592.90 M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0005 /
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks