Stock Check  (Updated: 2020-08-13 05:30:44)

SGD 0.45
Price
-0.01 (-2.17%)
Day Change
SGD 0.45 >> N/A

BKY Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
113
  Magic Formula Rank by ROE
113
  Magic Formula Rank by ROIC
121
  Price 0.45
  PBV / Sector
1.55 / 3.04
GOOD
  Earning Per Share 0.03
  PE / Sector
12.96 / 12.92
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.16 / -1.56
GREAT
  Average 1M Daily Volume
0.66M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.74M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.83 / 18.80
  NPM Average (%) / Sector
17.29 / 17.65
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.70 / 3.46
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
6.29 / 7.71
  ROA Average (%) / Sector
6.85 / 9.32
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.67 / 2.69
  ROE (%) / Sector
9.48 / 25.65
  ROE Average (%) / Sector
11.54 / 15.75
  ROE Change Average (%) / Sector
-3.51 / 14.38
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.00 / 3.14
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
5.60 / 5.51
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.96 / -1.59
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-13 05:35:34
  SymbolBKY
  NameAvi-Tech Electronics Limited
  SectorSemiconductors and Semiconductor Equipment
  MarketSGX
  Listed Shares171.05M
  Par Value1.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 76.12 / 416.33
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks