Web
 Analytics
Cổ phiếu BQN - (SGX) | BH Global Corporation Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-15

Stock Check  (Updated: 2021-01-15 04:10:47)

SGD 0.34
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.34 >> N/A

BQN Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
241
  Magic Formula Rank by ROE
241
  Magic Formula Rank by ROIC
238
  Price 0.34
  PBV / Sector
2.00 / 1.44
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
16.84 / -4.04
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.03 / 0.17
  Average 1M Daily Value
4778.45000000
  Average 1W Daily Value
0.01 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận62%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
14.80 / 7.62
  NPM Average (%) / Sector
-15.59 / -3.33
  NPM Change Average (%) / Sector
21.58 / 7.26
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
10.66 / 4.40
  ROA Average (%) / Sector
-1.99 / 1.39
  ROA Change Average (%) / Sector
5.34 / 1.66
GREAT
  ROE (%) / Sector
27.19 / 13.31
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
-13.56 / 0.65
  ROE Change Average (%) / Sector
17.63 / 6.61
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.94
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.84
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-15 04:12:42
  SymbolBQN
  NameBH Global Corporation Limited
  SectorElectrical Equipment
  MarketSGX
  Listed Shares300.00 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0001 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks