Web
 Analytics
Cổ phiếu C05 - (SGX) | Chemical Industries (Far East) Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 03:55:43)

SGD 0.69
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
SGD 0.69 >> N/A

C05 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
181
  Magic Formula Rank by ROE
181
  Magic Formula Rank by ROIC
186
  Price 0.69
  PBV / Sector
0.43 / 3.68
GREAT
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
9.94 / 13.59
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.20 / 0.10
  Average 1M Daily Value
0.01 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.02 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.39 / 15.80
  NPM Average (%) / Sector
14.29 / 11.87
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
1.04 / 1.92
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.77 / 9.11
  ROA Average (%) / Sector
2.62 / 8.28
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.95 / 1.08
  ROE (%) / Sector
5.63 / 22.98
  ROE Average (%) / Sector
8.96 / 15.62
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.09 / -10.52
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.99
  Dividend Average (%) / Sector
2.41 / 16.50
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.14 / 25.12
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 04:00:47
  SymbolC05
  NameChemical Industries (Far East) Limited
  SectorChemicals
  MarketSGX
  Listed Shares75.95 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0001 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks