Web
 Analytics
Cổ phiếu C38U - (SGX) | CapitaLand Integrated Commercial Trust - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:10:50)

CapitaLand Integrated Commercial Trust
TYPE: STOCK
MARKET: SGX

Compare   Watchlist   Myport
SGD 2.18
Price
-0.03 (-1.36%)
Day Change

C38U Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score1
  Magic Formula Rank by ROA
224
  Magic Formula Rank by ROE
224
  Magic Formula Rank by ROIC
227
  Price 2.18
  PBV / Sector
1.08 / 0.91
GREAT
  Earning Per Share 0.08
  PE / Sector
43.60 / 22.52
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.60 / -0.23
  Average 1M Daily Value
40.68 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
26.97 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
161.04 / 69.65
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
97.99 / 63.51
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-42.34 / 7.93
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.58 / 3.81
  ROA Average (%) / Sector
2.42 / 3.68
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.91 / 1.23
  ROE (%) / Sector
17.41 / 7.05
  ROE Average (%) / Sector
9.80 / 6.51
  ROE Change Average (%) / Sector
-5.64 / 2.34
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư54%
  Dividend (%) / Sector
4.13 / 5.98
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.67 / 5.31
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-1.38 / 0.31
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:06
  SymbolC38U
  NameCapitaLand Integrated Commercial Trust
  SectorEquity Real Estate Investment Trusts (REITs)
  MarketSGX
  Listed Shares6,473.59 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0141 / 7842.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks