Stock Check  (Updated: 2020-08-15 05:30:45)

SGD 1.23
Price
-0.01 (-0.81%)
Day Change
SGD 1.23 >> N/A

CC3 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score10
  Magic Formula Rank by ROA
114
  Magic Formula Rank by ROE
114
  Magic Formula Rank by ROIC
97
GOOD
  Price 1.23
  PBV / Sector
3.97 / 1.18
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
13.07 / 10.61
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.53 / -0.23
  Average 1M Daily Volume
1.75M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
3.10M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận54%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.23 / 5.47
  NPM Average (%) / Sector
10.07 / 6.45
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
-6.50 / -1.85
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.23 / 0.15
  ROA Average (%) / Sector
7.65 / 2.94
  ROA Change Average (%) / Sector
-7.06 / -2.89
  ROE (%) / Sector
22.48 / 9.01
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
66.70 / 20.97
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-158.61 / -39.41
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
5.69 / 1.42
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
6.78 / 1.70
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.35 / -0.09
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-08-15 05:35:35
  SymbolCC3
  NameStarHub Ltd
  SectorWireless Telecommunication Services
  MarketSGX
  Listed Shares1,731.65M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 2129.92 / 728.34
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks