Web
 Analytics
Cổ phiếu D05 - (SGX) | DBS Group Holdings Ltd - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 04:05:54)

SGD 21.44
Price
0.19 (0.89%)
Day Change
SGD 21.44 >> N/A

D05 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
Lịch sử ROA tương đối thấp.
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tỷ lệ Nợ trên Vốn chủ sở hữu (D/E) tương đối cao
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score11
  Magic Formula Rank by ROA
7
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
7
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
3
GREAT
  Price 21.44
  PBV / Sector
1.02 / 0.57
GREAT
  Earning Per Share 0.49
  PE / Sector
9.56 / 6.60
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.35 / -0.99
  Average 1M Daily Value
82.26 M
  Average 1W Daily Value
69.61 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
43.34 / 28.09
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
43.70 / 36.55
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
3.63 / 7.72
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
0.00 / 1.14
  ROA Average (%) / Sector
0.81 / 1.34
  ROA Change Average (%) / Sector
0.19 / -0.14
  ROE (%) / Sector
9.56 / 7.10
  ROE Average (%) / Sector
10.51 / 10.47
  ROE Change Average (%) / Sector
2.61 / -2.76
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
5.32 / 5.83
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.47 / 4.08
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.26 / 0.68
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 04:12:45
  SymbolD05
  NameDBS Group Holdings Ltd
  SectorBanks
  MarketSGX
  Listed Shares2,541.32 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.05 M / 96,037.22 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks