Web
 Analytics
Cổ phiếu KUO - (SGX) | International Cement Group Ltd. - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:10:50)

International Cement Group Ltd.
TYPE: STOCK
MARKET: SGX

Compare   Watchlist   Myport
SGD 0.06
Price
0.00 (0.00%)
Day Change

KUO Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score2
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 0.06
  PBV / Sector
2.00 / 1.52
  Earning Per Share 0.00
  PE / Sector
0.00 / 14.08
  PEG or PE/Growth / Sector
0.00 / 0.97
  Average 1M Daily Value
0.90 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.52 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.84 / 9.30
  NPM Average (%) / Sector
6.53 / 7.13
  NPM Change Average (%) / Sector
8.54 / 1.26
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.58 / 3.73
  ROA Average (%) / Sector
5.83 / 4.79
  ROA Change Average (%) / Sector
6.65 / 0.14
GREAT
  ROE (%) / Sector
6.44 / 10.82
  ROE Average (%) / Sector
7.19 / 10.66
  ROE Change Average (%) / Sector
7.33 / -0.35
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 6.38
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 4.40
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 2.32
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:10:50
  SymbolKUO
  NameInternational Cement Group Ltd.
  SectorConstruction Materials
  MarketSGX
  Listed Shares5,734.73 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0003 / 0.06 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks