Web
 Analytics
Cổ phiếu OV8 - (SGX) | Sheng Siong Group Ltd - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 03:55:43)

SGD 1.58
Price
0.01 (0.64%)
Day Change
SGD 1.58 >> N/A

OV8 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
98
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
94
GOOD
  Price 1.58
  PBV / Sector
6.87 / 4.37
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
19.16 / 17.00
  PEG or PE/Growth / Sector
0.30 / 0.16
GREAT
  Average 1M Daily Value
3.87 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
4.89 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
9.70 / 4.62
  NPM Average (%) / Sector
8.31 / 4.26
  NPM Change Average (%) / Sector
-0.12 / -0.43
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.05 / 6.23
  ROA Average (%) / Sector
12.78 / 6.32
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.36 / -1.04
  ROE (%) / Sector
34.66 / 21.17
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
27.20 / 18.62
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
0.18 / -0.41
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
2.53 / 2.09
  Dividend Average (%) / Sector
3.22 / 3.14
  Dividend Change Average (%) / Sector
-0.10 / 1.18
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 04:00:47
  SymbolOV8
  NameSheng Siong Group Ltd
  SectorFood and Staples Retailing
  MarketSGX
  Listed Shares1,503.54 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0024 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks