Web
 Analytics
Cổ phiếu RQ1 - (SGX) | Overseas Education Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-23 04:05:54)

SGD 0.28
Price
0.01 (3.70%)
Day Change
SGD 0.28 >> N/A

RQ1 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
143
  Magic Formula Rank by ROE
143
  Magic Formula Rank by ROIC
151
  Price 0.28
  PBV / Sector
0.80 / 13.85
GREAT
  Earning Per Share 0.01
  PE / Sector
11.76 / 27.23
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.27 / 1.08
GREAT
  Average 1M Daily Value
0.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
0.02 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật85%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận66%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.50 / 31.38
  NPM Average (%) / Sector
8.92 / 24.92
  NPM Change Average (%) / Sector
1.59 / 6.98
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.00 / 14.02
  ROA Average (%) / Sector
3.22 / 17.25
  ROA Change Average (%) / Sector
0.14 / 6.94
  ROE (%) / Sector
7.67 / 61.01
  ROE Average (%) / Sector
5.14 / 39.50
  ROE Change Average (%) / Sector
0.70 / 15.40
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
10.71 / 3.41
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
8.38 / 4.13
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.17 / 3.27
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-23 04:12:45
  SymbolRQ1
  NameOverseas Education Limited
  SectorDiversified Consumer Services
  MarketSGX
  Listed Shares415.36 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 114.22 / 6,930.00 M
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks