Web
 Analytics
Cổ phiếu U09 - (SGX) | Avarga Limited - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:10:50)

SGD 0.33
Price
-0.01 (-2.94%)
Day Change

U09 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng70%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
30
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
30
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
30
GREAT
  Price 0.33
  PBV / Sector
1.27 / 0.95
GOOD
  Earning Per Share 0.02
  PE / Sector
5.50 / 2.75
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.08 / 0.04
GREAT
  Average 1M Daily Value
1.05 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1.44 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận43%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.10 / 10.93
  NPM Average (%) / Sector
2.26 / 9.54
  NPM Change Average (%) / Sector
-2.42 / -1.34
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
14.74 / 13.64
  ROA Average (%) / Sector
8.89 / 21.57
  ROA Change Average (%) / Sector
4.79 / -19.06
GREAT
  ROE (%) / Sector
35.46 / 27.00
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
18.51 / 36.56
  ROE Change Average (%) / Sector
19.90 / -31.05
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
6.06 / 3.03
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
7.15 / 4.74
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
1.65 / 0.83
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:12:06
  SymbolU09
  NameAvarga Limited
  SectorPaper and Forest Products
  MarketSGX
  Listed Shares927.77 M
  Par Value1.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.SGD) / Sector Average 0.0003 / 0.00
Tin tức, Dự báo ước tính
  Estimation ConsensusSee at Yahoo Finance
  Full detailsSee at sgx.com
  ChartSee in Chart feature
  NewsSee at Yahoo Finance

Top Related Stocks