Web
 Analytics
Cổ phiếu C21 - (UNQ-VNM) | Century 21 Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-26

Stock Check  (Updated: 2020-11-26 08:20:44)

VND 25,750.00
Price
0.00 (%)
Day Change
VND 25,750.00 >> N/A

Not enough data to analyze.

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
231
  Magic Formula Rank by ROE
231
  Magic Formula Rank by ROIC
227
  Price 25,750.00
  PBV / Sector
0.47 / 1.42
GREAT
  Earning Per Share -130.00
  PE / Sector
22.12 / 16.56
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.42 / -0.39
  Average 1M Daily Value
10.89 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
N/A
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
-9.33 / 30.11
  NPM Average (%) / Sector
19.50 / 21.30
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
10.34 / 7.32
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.01 / 3.82
  ROA Average (%) / Sector
4.77 / 3.40
  ROA Change Average (%) / Sector
6.15 / 0.94
GREAT
  ROE (%) / Sector
-1.01 / 17.11
  ROE Average (%) / Sector
9.53 / 14.38
  ROE Change Average (%) / Sector
7.91 / 5.58
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.24
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.71
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.51
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-26 08:24:28
  SymbolC21
  NameCentury 21 Joint Stock Company
  SectorReal Estate Management and Development
  MarketUNQ-VNM
  Listed Shares17.48 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.45 M / 24.18 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks