Web
            Analytics
Opportunity – Timing

Opportunity - Timing

จัดลำดับหุ้นตามดัชนีที่อิงจากจังหวะการเข้าซื้อทั้งหมด
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
จัดลำดับหุ้นตามคะแนนค่า Social โดยอิงจากจังหวะการเข้าซื้อ

ดูหุ้นยอดเยี่ยมตัวอื่นๆ

อัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ PRO เพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์และดูทุกข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้พบกับหุ้นที่วิเคราะห์มาอย่างละเอียดว่าคุณภาพสูงที่สุด 5 ปีติดต่อกัน เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
จัดลำดับหุ้นตามค่า MACD โดยอิงจากจังหวะการเข้าซื้อ อินดิเคเตอร์นี้ยังกรองเอาเพียงหุ้นที่มีค่า MACD > 0 และเส้น MACD เพิ่งตัดขึ้นเหนือเส้น signal ไม่เกิน 3 วัน

ดูหุ้นยอดเยี่ยมตัวอื่นๆ

อัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ PRO เพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์และดูทุกข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้พบกับหุ้นที่วิเคราะห์มาอย่างละเอียดว่าคุณภาพสูงที่สุด 5 ปีติดต่อกัน เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
จัดลำดับหุ้นตามค่า RSI โดยอิงจากจังหวะการเข้าซื้อ อินดิเคเตอร์นี้ยังกรองเอาเพียงหุ้นที่เส้น RSI เพิ่งตัดขึ้นเหนือ 70 ไม่เกิน 3 วัน

ดูหุ้นยอดเยี่ยมตัวอื่นๆ

อัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ PRO เพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์และดูทุกข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้พบกับหุ้นที่วิเคราะห์มาอย่างละเอียดว่าคุณภาพสูงที่สุด 5 ปีติดต่อกัน เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
จัดลำดับหุ้นตามค่า STOCHASTIC โดยอิงจากจังหวะการเข้าซื้อ อินดิเคเตอร์นี้ยังกรองเอาเพียงหุ้นที่มีเส้น STOCHASTIC เพิ่งตัดขึ้นเหนือเส้น d ไม่เกิน 3 วันและมีค่ามากกว่า 80

ดูหุ้นยอดเยี่ยมตัวอื่นๆ

อัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ PRO เพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์และดูทุกข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้พบกับหุ้นที่วิเคราะห์มาอย่างละเอียดว่าคุณภาพสูงที่สุด 5 ปีติดต่อกัน เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price
หุ้นที่คะแนน Quality + Timing รวมเฉลี่ยมากกว่า 70 ซึ่งทำให้เครื่องหมายเพชรเปลี่ยนเป็นสีเขียวเป็นวันแรก แสดงถึงจังหวะเข้าซื้อที่น่าสนใจ

ดูหุ้นยอดเยี่ยมตัวอื่นๆ

อัพเกรดเป็นสมาชิกแบบ PRO เพื่อใช้งานทุกฟีเจอร์และดูทุกข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งได้พบกับหุ้นที่วิเคราะห์มาอย่างละเอียดว่าคุณภาพสูงที่สุด 5 ปีติดต่อกัน เพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า


USE PRO
Rank Stock P/E ROE ROA Market Cap NPM PEG Price