Web
 Analytics
Cổ phiếu BVS - (HNX) | Bao Viet Securities Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

VND 11,100.00
Price
-100.00 (-0.89%)
Day Change
VND 11,100.00 >> N/A

BVS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng58%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
10
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
10
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
12
GREAT
  Price 11,100.00
  PBV / Sector
0.43 / 0.87
GREAT
  Earning Per Share 716.49
  PE / Sector
9.12 / 11.26
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.28 / -0.15
  Average 1M Daily Value
3,519.39 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
3,429.62 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính56%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
48.27 / 42.44
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
31.51 / 23.21
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-9.22 / 7.28
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.25 / 9.14
  ROA Average (%) / Sector
6.83 / 5.32
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.87 / 0.01
  ROE (%) / Sector
16.50 / 18.38
  ROE Average (%) / Sector
8.92 / 10.87
  ROE Change Average (%) / Sector
0.59 / 0.36
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.99
  Dividend Average (%) / Sector
0.65 / 1.23
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.67
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolBVS
  NameBao Viet Securities Joint Stock Company
  SectorCapital Markets
  MarketHNX
  Listed Shares72.20 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.80 M / 2.51 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks