Web
 Analytics
Cổ phiếu DP3 - (HNX) | Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 3 - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

Central Pharmaceutical Joint Stock Company No. 3
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 81,000.00
Price
-1.00 (-1.70%)
Day Change
VND 81,000.00 >> N/A

DP3 Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Rất tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng75%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
45
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
45
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
50
GREAT
  Price 81,000.00
  PBV / Sector
2.52 / 2.34
  Earning Per Share 3,975.00
  PE / Sector
8.47 / 14.59
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-19.13 / 0.54
  Average 1M Daily Value
362.58 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
385.32 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận81%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
38.61 / 17.86
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
19.37 / 14.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
11.11 / 1.35
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
25.15 / 10.30
GREAT
  ROA Average (%) / Sector
19.76 / 10.65
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
11.53 / -1.78
GREAT
  ROE (%) / Sector
46.76 / 18.99
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
35.43 / 19.54
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
15.76 / -2.78
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 2.75
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 1.45
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolDP3
  NameCentral Pharmaceutical Joint Stock Company No. 3
  SectorPharmaceuticals
  MarketHNX
  Listed Shares8.60 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.70 M / 3.26 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks