Web
 Analytics
Cổ phiếu GLT - (HNX) | Global Electrical Technology Corp. - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-23

Stock Check  (Updated: 2021-01-23 07:20:32)

VND 20,600.00
Price
400.00 (1.98%)
Day Change
VND 20,600.00 >> N/A

GLT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng60%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
92
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
92
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
91
GOOD
  Price 20,600.00
  PBV / Sector
1.97 / 1.38
  Earning Per Share 683.83
  PE / Sector
10.66 / 42.62
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.32 / -0.48
GOOD
  Average 1M Daily Value
384.47 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
207.60 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.47 / 3.39
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
12.51 / 2.85
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
8.32 / 0.36
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
13.01 / 3.57
  ROA Average (%) / Sector
7.22 / 2.97
  ROA Change Average (%) / Sector
7.47 / 0.17
GREAT
  ROE (%) / Sector
25.62 / 8.35
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
15.52 / 9.11
  ROE Change Average (%) / Sector
15.56 / -0.97
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.01
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.61
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-23 07:24:27
  SymbolGLT
  NameGlobal Electrical Technology Corp.
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketHNX
  Listed Shares8.13 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.1675 / 0.22
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks