Web
 Analytics
Cổ phiếu SLS - (HNX) | Son La Sugar Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

Son La Sugar Joint Stock Company
TYPE: STOCK
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 129,000.00
Price
2.00 (1.82%)
Day Change

SLS Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score8
  Magic Formula Rank by ROA
307
  Magic Formula Rank by ROE
307
  Magic Formula Rank by ROIC
315
  Price 129,000.00
  PBV / Sector
2.36 / 1.96
  Earning Per Share 1,561.43
  PE / Sector
14,333.33 / 11.84
  PEG or PE/Growth / Sector
154.73 / 2.23
  Average 1M Daily Value
3,716.55 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
2,063.03 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính52%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
16.14 / 6.95
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
14.60 / 4.33
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.64 / -6.26
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.04 / 4.62
  ROA Average (%) / Sector
3.96 / 4.64
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.07 / 0.49
  ROE (%) / Sector
19.05 / 12.85
  ROE Average (%) / Sector
11.55 / 10.97
  ROE Change Average (%) / Sector
2.04 / -0.15
GOOD
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.46
  Dividend Average (%) / Sector
4.24 / 1.19
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
-2.56 / -1.90
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolSLS
  NameSon La Sugar Joint Stock Company
  SectorFood Products
  MarketHNX
  Listed Shares9.79 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.2632 / 13.11
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks