Web
 Analytics
Cổ phiếu VNR - (HNX) | Vietnam National Reinsurance Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-16

Stock Check  (Updated: 2021-01-16 07:30:41)

Vietnam National Reinsurance Corporation
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 26,300.00
Price
-200.00 (-0.75%)
Day Change
VND 26,300.00 >> N/A

VNR Chất lượng tổng thể của cố phiếu Rất tốt (Chất lượng = 85) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

85

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
220
  Magic Formula Rank by ROE
220
  Magic Formula Rank by ROIC
167
  Price 26,300.00
  PBV / Sector
1.14 / 1.39
GREAT
  Earning Per Share 918.00
  PE / Sector
10.63 / 16.94
GOOD
  PEG or PE/Growth / Sector
0.50 / 1.81
GOOD
  Average 1M Daily Value
3,836.74 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
8,778.66 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
26.50 / 10.17
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
22.96 / 8.69
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.43 / -0.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.83 / 2.93
  ROA Average (%) / Sector
3.24 / 2.57
  ROA Change Average (%) / Sector
0.33 / -0.40
  ROE (%) / Sector
15.40 / 10.85
  ROE Average (%) / Sector
10.75 / 8.85
  ROE Change Average (%) / Sector
0.49 / 0.11
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.04
  Dividend Average (%) / Sector
5.01 / 3.68
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
4.85 / 2.68
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-16 07:36:27
  SymbolVNR
  NameVietnam National Reinsurance Corporation
  SectorInsurance
  MarketHNX
  Listed Shares131.08 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 3.4473 / 10.40
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks