Web
 Analytics
Cổ phiếu VTJ - (HNX) | Vi Na Ta Ba Trading & Investment Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

Vi Na Ta Ba Trading & Investment Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 4,000.00
Price
300.00 (8.11%)
Day Change
VND 4,200.00 >> N/A

VTJ Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
N/A
  Magic Formula Rank by ROE
N/A
  Magic Formula Rank by ROIC
N/A
  Price 4,200.00
  PBV / Sector
0.41 / 0.93
GREAT
  Earning Per Share 20.00
  PE / Sector
-113.51 / -1.49
  PEG or PE/Growth / Sector
1.10 / -0.04
  Average 1M Daily Volume
0.14M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.03M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.00 / 1.49
  NPM Average (%) / Sector
41.95 / 9.51
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
278.88 / 47.01
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.96 / 1.65
  ROA Average (%) / Sector
-1.66 / 2.15
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.71 / 0.08
  ROE (%) / Sector
0.79 / 8.26
  ROE Average (%) / Sector
0.41 / 8.82
  ROE Change Average (%) / Sector
10.14 / 1.85
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.94
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 1.26
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / -0.04
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:32:43
  SymbolVTJ
  NameVi Na Ta Ba Trading & Investment Joint Stock Company
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketHNX
  Listed Shares11.40M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.05M / 0.22M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks