Web
 Analytics
Cổ phiếu VTV - (HNX) | VICEM Materials Transport Cement Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-28

Stock Check  (Updated: 2020-11-29 04:35:43)

VICEM Materials Transport Cement Joint Stock Company
MARKET: HNX

Compare   Watchlist   Myport
VND 5,100.00
Price
-200.00 (-3.77%)
Day Change
VND 5,100.00 >> N/A

VTV Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ P/E tương đối cao
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng47%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
310
  Magic Formula Rank by ROE
310
  Magic Formula Rank by ROIC
320
  Price 5,100.00
  PBV / Sector
0.39 / 1.49
GREAT
  Earning Per Share 39.00
  PE / Sector
143.05 / 71.15
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.53 / -0.85
  Average 1M Daily Value
371.70 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
700.29 M
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính43%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận47%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
0.34 / 4.06
  NPM Average (%) / Sector
1.32 / 2.51
  NPM Change Average (%) / Sector
-1.07 / 0.51
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
1.92 / 3.66
  ROA Average (%) / Sector
3.21 / 2.92
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.83 / 0.11
  ROE (%) / Sector
1.20 / 8.52
  ROE Average (%) / Sector
10.02 / 8.97
  ROE Change Average (%) / Sector
-9.79 / -1.21
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư83%
  Dividend (%) / Sector
5.88 / 1.28
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
4.93 / 1.27
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
3.16 / 0.42
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-29 04:42:28
  SymbolVTV
  NameVICEM Materials Transport Cement Joint Stock Company
  SectorTrading Companies and Distributors
  MarketHNX
  Listed Shares31.20 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.16 M / 0.27 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks