Web
 Analytics
Cổ phiếu BCG - (HOSE) | Bamboo Capital Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

VND 14,400.00
Price
-450.00 (-3.03%)
Day Change
VND 14,400.00 >> N/A

BCG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) nhưng Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng45%
  In Recommendations?In "Invest - Growth" Section
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
328
  Magic Formula Rank by ROE
328
  Magic Formula Rank by ROIC
326
  Price 14,400.00
  PBV / Sector
1.36 / 0.89
GOOD
  Earning Per Share 239.26
  PE / Sector
38.65 / 22.85
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.66 / -0.07
  Average 1M Daily Value
34,170.37 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
32,276.60 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính41%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.16 / 7.91
  NPM Average (%) / Sector
2.37 / 7.41
  NPM Change Average (%) / Sector
5.36 / 0.56
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
2.60 / 3.59
  ROA Average (%) / Sector
1.21 / 2.79
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.20 / -1.56
  ROE (%) / Sector
14.84 / 12.15
  ROE Average (%) / Sector
7.23 / 9.56
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.75 / -3.26
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.01 / 2.70
  Dividend Change Average (%) / Sector
10.04 / 1.97
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolBCG
  NameBamboo Capital Joint Stock Company
  SectorIndustrial Conglomerates
  MarketHOSE
  Listed Shares136.01 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.9585 / 3.49
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks