Web
 Analytics
Cổ phiếu BCG - (HOSE) | Bamboo Capital Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 7,960.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 8,100.00 >> N/A

BCG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 23) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

23

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
Tỷ lệ ROA tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Lịch sử ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng48%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
305
  Magic Formula Rank by ROE
305
  Magic Formula Rank by ROIC
305
  Price 8,100.00
  PBV / Sector
0.71 / 0.66
GREAT
  Earning Per Share 145.59
  PE / Sector
13.82 / 11.27
  PEG or PE/Growth / Sector
0.52 / 0.07
GOOD
  Average 1M Daily Value
6,838.05M
  Average 1W Daily Value
7,261.03M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
3.01 / 7.22
  NPM Average (%) / Sector
2.14 / 7.74
  NPM Change Average (%) / Sector
5.36 / 0.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
-0.37 / 1.36
  ROA Average (%) / Sector
0.61 / 2.61
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.20 / -2.15
  ROE (%) / Sector
4.31 / 8.07
  ROE Average (%) / Sector
5.13 / 9.71
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.75 / -4.10
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
9.88 / 4.84
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
3.98 / 4.20
  Dividend Change Average (%) / Sector
10.04 / 1.56
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolBCG
  NameBamboo Capital Joint Stock Company
  SectorIndustrial Conglomerates
  MarketHOSE
  Listed Shares136.01M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.10M / 2.99M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks