Web
 Analytics
Cổ phiếu CMX - (HOSE) | Ca Mau Group Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2020-11-26

Stock Check  (Updated: 2020-11-26 08:20:44)

VND 15,200.00
Price
-200.00 (-1.30%)
Day Change
VND 15,200.00 >> N/A

CMX Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 62) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

62

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng64%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
78
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
78
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
74
GOOD
  Price 15,200.00
  PBV / Sector
1.34 / 1.87
GOOD
  Earning Per Share 2,828.71
  PE / Sector
5.37 / 8.06
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
0.30 / 0.30
GREAT
  Average 1M Daily Value
4,605.18 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6,444.66 M
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính37%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
4.33 / 6.27
  NPM Average (%) / Sector
2.98 / 6.19
  NPM Change Average (%) / Sector
4.33 / -1.69
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.86 / 6.20
  ROA Average (%) / Sector
3.02 / 5.11
  ROA Change Average (%) / Sector
5.86 / 1.05
GREAT
  ROE (%) / Sector
32.20 / 16.74
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
22.75 / 13.16
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
32.20 / 2.21
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 1.57
  Dividend Average (%) / Sector
0.00 / 2.18
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.00 / 0.07
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-11-26 08:24:28
  SymbolCMX
  NameCa Mau Group Joint Stock Company
  SectorFood Products
  MarketHOSE
  Listed Shares30.41 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromYearEnd
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.46 M / 11.25 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks