Web
 Analytics
Cổ phiếu DMC - (HOSE) | Domesco Medical Import - Export Joint-Stock Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-27 08:05:39)

Domesco Medical Import - Export Joint-Stock Corporation
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 54,100.00
Price
800.00 (1.50%)
Day Change
VND 54,100.00 >> N/A

DMC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 31) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

31

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng52%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
83
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
83
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
83
GOOD
  Price 54,100.00
  PBV / Sector
1.48 / 2.10
GOOD
  Earning Per Share 778.00
  PE / Sector
9.34 / 14.35
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-2.05 / 2.09
  Average 1M Daily Value
8,093.53 M
  Average 1W Daily Value
8,325.02 M
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận60%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
8.18 / 14.48
  NPM Average (%) / Sector
13.82 / 12.91
GOOD
  NPM Change Average (%) / Sector
3.16 / 1.43
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
4.78 / 8.29
  ROA Average (%) / Sector
10.58 / 9.86
  ROA Change Average (%) / Sector
-1.24 / -1.41
  ROE (%) / Sector
8.60 / 15.34
  ROE Average (%) / Sector
18.57 / 18.11
  ROE Change Average (%) / Sector
-0.22 / -2.44
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư33%
  Dividend (%) / Sector
4.62 / 1.81
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.31 / 1.94
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.05 / 1.32
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-27 08:12:27
  SymbolDMC
  NameDomesco Medical Import - Export Joint-Stock Corporation
  SectorPharmaceuticals
  MarketHOSE
  Listed Shares34.73 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.88 M / 2.97 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks