Web
 Analytics
Cổ phiếu GDT - (HOSE) | Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-01-19

Stock Check  (Updated: 2021-01-19 08:05:29)

Duc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 39,500.00
Price
200.00 (0.51%)
Day Change
VND 39,500.00 >> N/A

GDT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt lắm (Chất lượng = 54) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

54

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng61%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
51
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
51
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
61
GOOD
  Price 39,500.00
  PBV / Sector
2.41 / -0.27
  Earning Per Share 1,261.00
  PE / Sector
9.43 / 1.91
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-1.37 / 0.10
  Average 1M Daily Value
1,434.11 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
1,138.36 M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận64%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
20.52 / 6.83
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
24.57 / -1.56
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-5.72 / -15.94
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
15.85 / 4.46
GOOD
  ROA Average (%) / Sector
15.96 / 3.40
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-2.50 / -5.13
  ROE (%) / Sector
31.67 / 6.77
GREAT
  ROE Average (%) / Sector
34.83 / 11.82
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-10.11 / 57.01
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư70%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
9.95 / 2.46
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.10 / 1.72
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-01-19 08:06:27
  SymbolGDT
  NameDuc Thanh Wood Processing Joint Stock Company
  SectorHousehold Durables
  MarketHOSE
  Listed Shares16.88 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.6666 / 0.60
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks