Web
 Analytics
Cổ phiếu HPG - (HOSE) | Hoa Phat Group Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-26 05:10:38)

VND 25,750.00
Price
-150.00 (-0.58%)
Day Change
VND 25,650.00 >> N/A

HPG Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) nhưng Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng51%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
136
  Magic Formula Rank by ROE
136
  Magic Formula Rank by ROIC
155
  Price 25,650.00
  PBV / Sector
1.62 / 1.67
  Earning Per Share 827.83
  PE / Sector
9.75 / 30.61
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
1.09 / 0.02
  Average 1M Daily Value
358,388.16M
GREAT
  Average 1W Daily Value
333,576.81M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật57%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính47%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận52%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
13.43 / 11.45
  NPM Average (%) / Sector
15.56 / 11.39
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-6.23 / -0.57
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.49 / 5.07
  ROA Average (%) / Sector
10.99 / 6.22
  ROA Change Average (%) / Sector
-8.62 / -3.66
  ROE (%) / Sector
21.48 / 17.41
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
26.27 / 13.95
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
-18.36 / -12.82
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư41%
  Dividend (%) / Sector
1.62 / 0.32
  Dividend Average (%) / Sector
0.75 / 0.57
  Dividend Change Average (%) / Sector
0.84 / -1.04
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-26 05:15:26
  SymbolHPG
  NameHoa Phat Group Joint Stock Company
  SectorMetals and Mining
  MarketHOSE
  Listed Shares3,313.28M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 84.99M / 17.67M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks