Web
 Analytics
Cổ phiếu IJC - (HOSE) | Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-10-21 07:50:39)

Becamex Infrastructure Development Joint Stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 12,500.00
Price
-300.00 (-2.34%)
Day Change
VND 12,500.00 >> N/A

IJC Chất lượng tổng thể của cố phiếu Khá (Chất lượng = 69) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

69

Quality Score

Signal
NEUTRAL
Signal Description
Company financial health is OK
Weaknesses
Tỷ lệ ROE tương đối thấp
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
179
  Magic Formula Rank by ROE
179
  Magic Formula Rank by ROIC
98
GOOD
  Price 12,500.00
  PBV / Sector
0.93 / 1.10
GREAT
  Earning Per Share 277.53
  PE / Sector
8.20 / 24.71
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.44 / -0.17
  Average 1M Daily Value
10,499.70 M
GREAT
  Average 1W Daily Value
6,897.17 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính45%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận79%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
19.70 / 8.27
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
16.36 / 6.87
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
8.46 / -0.89
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
3.43 / 3.97
  ROA Average (%) / Sector
2.86 / 3.11
  ROA Change Average (%) / Sector
1.43 / -0.01
GOOD
  ROE (%) / Sector
8.51 / 11.54
  ROE Average (%) / Sector
10.10 / 10.55
  ROE Change Average (%) / Sector
11.69 / -2.05
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư100%
  Dividend (%) / Sector
9.60 / 0.90
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
6.47 / 1.04
GREAT
  Dividend Change Average (%) / Sector
2.27 / 0.03
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-10-21 07:54:26
  SymbolIJC
  NameBecamex Infrastructure Development Joint Stock Company
  SectorConstruction and Engineering
  MarketHOSE
  Listed Shares137.10 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.71 M / 1.88 M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks