Stock Check  (Updated: 2020-07-04 05:10:29)

VND 34,600.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 34,600.00 >> N/A

MSH Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 46) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Khá , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

46

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
ROA quá thấp so với ROE
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng67%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
26
GREAT
  Magic Formula Rank by ROE
26
GREAT
  Magic Formula Rank by ROIC
26
GREAT
  Price 34,600.00
  PBV / Sector
1.41 / 1.22
GOOD
  Earning Per Share 1,235.31
  PE / Sector
4.39 / 5.82
GREAT
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.18 / 0.40
  Average 1M Daily Volume
0.20M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.08M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật14%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
6.58 / 6.29
  NPM Average (%) / Sector
7.68 / 5.76
  NPM Change Average (%) / Sector
4.00 / 1.79
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
7.14 / 8.15
  ROA Average (%) / Sector
8.57 / 7.41
  ROA Change Average (%) / Sector
6.07 / 0.71
GREAT
  ROE (%) / Sector
20.15 / 19.21
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
32.62 / 20.82
GREAT
  ROE Change Average (%) / Sector
12.49 / 2.45
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư91%
  Dividend (%) / Sector
13.01 / 3.08
GREAT
  Dividend Average (%) / Sector
4.63 / 2.42
GOOD
  Dividend Change Average (%) / Sector
10.16 / 0.03
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-04 05:15:23
  SymbolMSH
  NameSong Hong Garment Joint Stock Company
  SectorTextiles Apparel and Luxury Goods
  MarketHOSE
  Listed Shares50.01M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 1.73M / 3.15M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks