Web
 Analytics
Cổ phiếu PME - (HOSE) | Pymepharco Joint Stock Company - Phân tích mới nhất của - Deepscope

Stock Check  (Updated: 2020-09-25 13:32:43)

VND 70,100.00
Price
0.00 (0.00%)
Day Change
VND 69,800.00 >> N/A

PME Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Tốt

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
ROE đang giảm đáng kể
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Yếu tố Chất lượng44%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
157
  Magic Formula Rank by ROE
157
  Magic Formula Rank by ROIC
169
  Price 69,800.00
  PBV / Sector
2.80 / 2.31
  Earning Per Share 866.60
  PE / Sector
16.93 / 14.60
  PEG or PE/Growth / Sector
5.22 / 0.50
  Average 1M Daily Volume
0.26M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.26M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật42%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính54%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận72%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
18.25 / 17.89
GOOD
  NPM Average (%) / Sector
17.52 / 14.10
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
1.97 / 1.35
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
8.66 / 10.17
  ROA Average (%) / Sector
10.86 / 10.63
  ROA Change Average (%) / Sector
-0.48 / -1.78
  ROE (%) / Sector
13.34 / 18.69
  ROE Average (%) / Sector
17.61 / 19.48
  ROE Change Average (%) / Sector
-2.30 / -2.78
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư62%
  Dividend (%) / Sector
4.30 / 2.75
GOOD
  Dividend Average (%) / Sector
3.07 / 2.29
  Dividend Change Average (%) / Sector
5.52 / 1.45
GREAT
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-09-25 13:37:27
  SymbolPME
  NamePymepharco Joint Stock Company
  SectorPharmaceuticals
  MarketHOSE
  Listed Shares75.01M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 5.24M / 3.30M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks