Web
 Analytics
Cổ phiếu PVT - (HOSE) | PetroVietnam Transportation Corporation - Phân tích mới nhất của - Deepscope 2021-04-10

Stock Check  (Updated: 2021-04-10 04:30:42)

PetroVietnam Transportation Corporation
TYPE: STOCK
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 18,000.00
Price
300.00 (1.69%)
Day Change

PVT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Tốt (Chất lượng = 77) và Thời điểm mua ...(Sign In to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Không tốt lắm , và khả năng kiếm lợi nhuận Không tốt lắm

77

Quality Score

Signal
OUTPERFORM
Signal Description
Company financial health is Good
Weaknesses
ROA quá thấp so với ROE
Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Lịch sử Biên lợi nhuận ròng tương đối thấp.
Yếu tố Chất lượng55%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
86
GOOD
  Magic Formula Rank by ROE
86
GOOD
  Magic Formula Rank by ROIC
99
GOOD
  Price 18,000.00
  PBV / Sector
1.20 / 1.18
GREAT
  Earning Per Share 811.00
  PE / Sector
23.76 / 97.50
  PEG or PE/Growth / Sector
-4.19 / -4.17
  Average 1M Daily Value
58,045.38 M
  Average 1W Daily Value
58,728.17 M
Yếu tố Kỹ thuật71%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
  Avg 5 day Timing Score
Sức khỏe tài chính50%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận56%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
11.89 / 4.48
  NPM Average (%) / Sector
8.59 / -3.48
  NPM Change Average (%) / Sector
2.66 / -23.40
GREAT
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.63 / 0.62
  ROA Average (%) / Sector
4.78 / 0.73
  ROA Change Average (%) / Sector
1.92 / -5.41
GOOD
  ROE (%) / Sector
20.29 / 7.91
GOOD
  ROE Average (%) / Sector
14.88 / 2.55
  ROE Change Average (%) / Sector
4.17 / -22.55
GREAT
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 0.00
  Dividend Average (%) / Sector
2.81 / 1.87
  Dividend Change Average (%) / Sector
-6.13 / -4.74
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2021-04-10 04:33:27
  SymbolPVT
  NamePetroVietnam Transportation Corporation
  SectorEnergy Equipment and Services
  MarketHOSE
  Listed Shares323.65 M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 5.8257 / 5.89
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks