Stock Check  (Updated: 2020-07-14 05:10:30)

Tay Ninh Cable Car Tour Joint-stock Company
MARKET: HOSE

Compare   Watchlist   Myport
VND 29,900.00
Price
-900.00 (-2.92%)
Day Change
VND 29,900.00 >> N/A

TCT Chất lượng tổng thể của cố phiếu Không tốt (Chất lượng = 38) và Thời điểm mua ...(Upgrade to See)...
Chi tiết hơn, sẽ thấy rằng các yếu tố chất lượng Không tốt lắm , Sức khỏe tài chính Khá , và khả năng kiếm lợi nhuận Khá

38

Quality Score

Signal
UNDERPERFORM
Signal Description
Company financial health is Not Good
Weaknesses
[-] Tốc độ tăng trưởng ROE dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROE là âm trong năm ngoái.
ROE đang giảm đáng kể
ROA quá thấp so với ROE
Tốc độ tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tăng trưởng ROA dưới mức tiêu chí của chúng tôi trong năm vừa qua
Tăng trưởng ROA hiện tại đang dưới mức tiêu chí của chúng tôi.
Tốc độ tăng trưởng biên lợi nhuận ròng dưới mức tiêu chí của chúng tôi
Yếu tố Chất lượng50%
  In Recommendations?Not in any sections
  Select Rate0.00 From 30 days period
  Watch Rate0.00 From 30 days period
  Social Score0
  Magic Formula Rank by ROA
178
  Magic Formula Rank by ROE
178
  Magic Formula Rank by ROIC
197
  Price 29,900.00
  PBV / Sector
1.07 / 2.42
GREAT
  Earning Per Share 911.00
  PE / Sector
20.33 / 14.62
  PEG or PE/Growth / Sector
-0.28 / -0.40
  Average 1M Daily Volume
0.02M
GREAT
  Average 1W Daily Volume
0.03M
GREAT
Yếu tố Kỹ thuật28%
  MACD
  MACD Signal
  MACD Divergence
  RSI
  Stochastic Oscillator K
  Stochastic Oscillator D
  ADX
Sức khỏe tài chính60%
  DE / Sector
  DE Average / Sector
  DE Change Average / Sector
  Current Ratio / Sector
  Current Ratio Average / Sector
  Current Ratio Change Average / Sector
  Quick Ratio / Sector
  Quick Ratio Average / Sector
  Quick Ratio Change Average / Sector
  FCF/Share (%) / Sector
  FCF/Share Average (%) / Sector
  FCF/Share Change Average (%) / Sector
Khả năng kiếm lợi nhuận68%
  GPM (%) / Sector
  GPM Average (%) / Sector
  GPM Change Average (%) / Sector
  OPM (%) / Sector
  OPM Average (%) / Sector
  OPM Change Average (%) / Sector
  NPM (%) / Sector
34.94 / 50.92
GREAT
  NPM Average (%) / Sector
42.26 / 30.32
GREAT
  NPM Change Average (%) / Sector
-8.01 / 9.98
  Asset Turnover / Sector
  Asset Turnover Average / Sector
  Asset Turnover Change Average / Sector
  ROA (%) / Sector
5.97 / 2.82
  ROA Average (%) / Sector
15.47 / 11.27
GOOD
  ROA Change Average (%) / Sector
-8.07 / 0.56
  ROE (%) / Sector
13.24 / 20.67
  ROE Average (%) / Sector
24.04 / 21.24
GOOD
  ROE Change Average (%) / Sector
-8.77 / 3.82
  ROIC (%) / Sector
  ROIC Average (%) / Sector
  ROIC Change Average (%) / Sector
Lợi tức cho nhà đầu tư12%
  Dividend (%) / Sector
0.00 / 3.34
  Dividend Average (%) / Sector
3.25 / 2.99
  Dividend Change Average (%) / Sector
-7.35 / -0.47
Chi tiết đăng ký
  Analyze Date2020-07-14 05:15:23
  SymbolTCT
  NameTay Ninh Cable Car Tour Joint-stock Company
  SectorHotels Restaurants and Leisure
  MarketHOSE
  Listed Shares12.79M
  Par Value10,000.00
  Calculated FromQuarter
  SignN/A
  Market Cap (M.VND) / Sector Average 0.38M / 1.07M
Tin tức, Dự báo ước tính

Top Related Stocks